ریجستری

تضمین رجیستری :

آفاق سنتر مسولیت رجیستری گوشی های خریداری شده توسط شما کاربران را بر عهده دارد. بازرگانی آفاق به عنوان عضو رسمی انجمن واردکنندگان گوشی موبایل در ایران به تمام خریدارانش تضمین می‌دهد که هیچکدام از گوشی‌های خریداری شده از این مجموعه ، مشکلی در سامانه ی همتا و قرارگیری در شبکه ی مخابراتی نخواهند داشت.

چنانچه هر یک از شما کاربران عزیز پس از دریافت گوشی از آفاق سنتر ، بدلیل مشکل رجیستری آنتن دهی مختل شد ، ما خود را موظف می دانیم تمام وجه پرداختی را به شما مشتریان عزیز بازگردانیم.

تمامی تضامین نوشته شده در سایت در فاکتور نیز ذکر می شوند.